Spærtræ

45 x 120 mm Spærplanker
45 x 145 mm Spærplanker
45 x 195 mm Spærplanker
45 x 245 mm Spærplanker
45 x 295 mm Spærplanker

BETEGNELSER FOR STYRKESORTERET SPÆRTRÆ

Betegnelser som C18 og C24 benytte omkring sortering af spærtræ. Det samme gælder for betenelserne T1 og T2?

Styrkesorteret spærtræ

Styrkesorteret spærtræ er med en dokumenteret minimumsstyrke og stivhed, så det er muligt præcist at beregne en bjælkes bæreevne og nedbøjning.

Spærtræ og andre træprodukter som bl.a lægger og forskalling sorteres på savværket i forskellige kvaliteter og styrkeklasser. Sorteringen sker enten med en maskine eller manuelt ved syn og skøn. Det skal sikre at træet lever op til de krav om styrke, som gør træet egnet til forskellige konstruktionsmæssige formål.  Her ses blandt andet på knaststørrelser. 

Standarder og betegnelser for styrkesorteret spærtræ

Træ der skal anvendes til spær, søjler eller bærende bjælker, skal være CE-mærket og styrkesorteret i henhold til standarden DS/EN 14081-1, som har været den gældende standard inden for styrkesorteret træ siden 2016.

I forbindelse med DS/EN 14081-1 blev der indført nye betegnelser for de forskellige styrkeklasser for spærtræ. De nye klasser betegnes med bogstavet C samt den relevante styrkeklasse, der kan være 14, 18, 24 eller 30. Tidligere blev styrkeklasserne angivet med bogstavet T og det forskellige styrkeklasser hed 0, 1, 2 og 3.

Nye betegnelser tager dog ofte noget tid at få indført overalt i byggebranchen, da mange håndværkere og gør-det-selv folk stadig vil lede efter de gamle betegnelser. Derfor vil du ofte opleve at spærtræ og andet konstruktionstræ betegnes med de gamle betegnelser eller med både de nye og gamle betegnelser.

T0 svarer til C14

T1 svarer til C16 og C18

T2 svarer til C24

Hos Net2trælast.dk benytter vi T1 / C18 & 24 spærtræ